KARAHALLI BELEDİYESİ

 Breaking News
  • SMS Ağı Bilgi Formu [formcraft id=’1′]...
  • CLANDRAS Tarihi Karahallı çevresinin en önemli tarihi yapıtı olan clandras köprüsü zaman akışı içinde dünü bugüne bağlayan önemli bir yapıttır .Geçmişi günümüze bağlayan doğudan batıya uzanarak akışına devam eden Banaz çayı Menderes...

Geçmişten Geleceğe Akan Dokuma Diyarı Karahallı

Karahallı, yerleşim tarihi 17.yy dayanan Kara Halili Türkmen aşiretinin kurduğu küçük bir sanayi ve ticaret ilçesidir.  Uşak iline bağlı olup il merkezinin 65 km güney batısında yer alır. Yıllara mağlup olup göç verse de Karahallı dokumanın hala canlı olduğu bir ilçedir.

Karahallı Adı Nereden Gelmektedir.

İlçenin tarihini ortaya koyacak kesin bilgiler yoktur. Ancak halk arasında yaygın bir inanışa göre Karahallı'yı, Kara Halil adında bir Türkmen beyi kurmuştur. Bundan 700 yıl önce Danişmentliler Süleymanlı Oymağında tabi Karahaliloğulları Ömerlisi ve diğerleri Karahallı bölgesine iskan edildiler. Bu bölgeye yerleşen Kara Halili Türkmen oymağı tarihi süreç içerisinde konar-göçer hayat şeklinden yerleşik hayata uyum sağlamış ve kültürel yapılarında göçebe hayat tarzının motiflerini de barındırmışlardır. Kara Halil Oğulları, Karahallı bölgesine yayılarak civar bölgelerde de yerleşim birimleri oluşturmuşlardır. Böylece Karahalil'in yerleştiği köyün adı Karahallı, Garib Hasan'ın yerleştiği köyün adı Karbasan, Kara Bedir'in yerleştiği köyün adı Karabedirler Köyü olarak zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır.

mahallelerimiz300gazetemiz300


alitopcu baskanin-mesaji300 baskanin-ozgecmis fotograf-galerisi

Karahallı Belediyesi Facebook

linkkontrol